သုိ႔
ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ၀င္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္တင္သြင္းသူမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းအတြက္ ေကာင္စီ၀င္အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားသူမ်ားသည္ ဆႏၵမဲ ေပးရန္အတြက္ မိမိ၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို အမ်ားသိရွိႏုိ္င္ရန္
ေအာက္ပါပံုစံကိုျဖည့္စြက္၍ ေကာင္စီရံုးခန္းသို႔ ၁၀ - ၈ - ၂၀၁၈(ေသာၾကာေန႔)၊ ညေန ၄ နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖဲြ႔

 သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

 

                                                                                                                                   ဓာတ္ပံုထည့္ရန္

 

၁။    အမည္ / အသက္                                                                                         ------------------------------------
၂။    ကေလာင္အမည္/အျခားအမည္                                                                       ------------------------------------
၃။    ေနရပ္လိပ္စာ/ အီးေမးလ္                                                                               ------------------------------------
၄။   ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မီဒီယာ/ အဖြဲ႔အစည္း/ တစ္သီးပုဂၢလ                              ------------------------------------                  
၅။    အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ယူထားသည္႔ တာဝန္                                                              ------------------------------------
၆။    အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား                                                                ------------------------------------
၇။    အျခားစြမ္းေဆာင္မႈမ်ား                                                                                   ------------------------------------

                                                                                                                         ------------------------------------

 

မွတ္ခ်က္ ။        ။ လိုအပ္ပါက ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေရးသားႏိုင္ပါသည္။

                                                                     လက္မွတ္္

 

                                            -------------------------------------------------------

 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.