သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးစီး

                ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၃း ၃၀ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Chatrium Hotel တြင္
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံေကာင္စီ၀င္သစ္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား စုစုေပါင္း (၉၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

                 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္္ေလာင္း (၅၁) ဦးမွ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဦးေက်ာ္စြာမင္း (MJA) မွ မဲအေရအတြက္
(၃၃)၊ ဦးခ်စ္ဝင္းေမာင္ (MJU) မွ မဲအေရအတြက္(၃၈)၊ ဦးဇင္လင္း(ဦးေဌးေအာင္(BNI)မွ မဲအေရအတြက္ (၂၈)၊ ဦးျမင့္ေက်ာ္(MJN) မွ မဲအေရအတြက္ (၃၀)၊ ေဒၚအိအိတင္ (MJA)မွ မဲအေရအတြက္(၃၃)
တို႔မွလည္းေကာင္း၊ စာေရးဆရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၅၁) ဦးမွ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဦးေဇယ် (သားႀကီးေမာင္ေဇယ်) မွ မဲအေရအတြက္ (၄၃)၊
ဦးၫြန္႔တင္ (ေမာင္ျငိမ္းသူ - ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္) တုိ႔မွလည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၅၀) ဦးမွ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ
မွ မဲအေရအတြက္ (၂၂)၊ ဦးေဇယ်ာလိွုင္မွ မဲအေရအတြက္ (၂၂)၊ ဦးလိွုင္းသစ္ဇင္ေဝ (ခ) သာလြန္ေဇာင္းထက္မွ မဲအေရအတြက္ (၁၈) တို႔မွလည္းေကာင္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

                  သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ၀င္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ေကာင္စီဝင္အသစ္မ်ားမွာ - ဦးကိုကို၊ ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊
ဦးခိုင္ျမတ္ေက်ာ္၊ ေဒၚေ၀မာသိမ့္၊ ေဒၚသူဇာ၊ ေဒၚသင္းသင္းသာ၊ ဦးအုန္းႀကိဳင္ (ဟံသာဝတီ - ဦးအုန္းႀကိဳင္)၊ ဦးေက်ာ္စြာမင္း၊ ဦးခ်စ္ဝင္းေမာင္၊ ဦးဇင္လင္း (ဦးေဌးေအာင္)၊ ဦးျမင့္ေက်ာ္၊ ေဒၚအိအိတင္၊ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၊
ဦးေဇယ်ာလိႈင္၊ ဦးလိႈင္းသစ္ဇင္ေဝ (သာလြန္ေဇာင္းထက္)၊ ဦးပိုင္စုိးဦး (ေဂ်ပိုင္)၊ ဦးမင္းဟန္၊ ဦးသိမ္းစိုး (သိမ္းစိုး - သီဟ ရတနာ)၊ ဦးေဇယ် (သားႀကီးေမာင္ေဇယ်)၊ ဦးၫြန္႔တင္ (ေမာင္ၿငိမ္းသူ - ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္)၊
ဦးေစာသာထူး (ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္)၊ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၊ ေဒါက္တာတင္လိႈင္ (ဘိုးလိႈင္)၊ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာျမင့္ေမာင္ေမာင္၊ ဦးသြင္လင္းေအာင္၊ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ (ထက္ျမက္)၊ ဦးျမင့္လြင္၊ ဦးေမာ္လင္းတို႔ျဖစ္သည္။

18Aug18 0118Aug18 0218Aug18 03

18Aug18 0418Aug18 0518Aug18 06

18Aug18 0718Aug18 08

  18Aug18 012

 

18Aug18 01318Aug18 01518Aug18 016

18Aug18 01718Aug18 09

18Aug18 01018Aug18 014

18Aug18 011

18Aug18 018

18Aug18 01918Aug18 02018Aug18 021

18Aug18 02318Aug18 02218Aug18 02418Aug18 025

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.