သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖဲြ႔
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔

“ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္မ်ားစာရင္း ေၾကညာျခင္း ”


၁။    ဦးကိုကို
၂။    ဦးခင္ေမာင္ေဌး
၃။    ဦးခိုင္ျမတ္ေက်ာ္
၄။     ေဒၚေဝမာသိမ့္
၅။     ေဒၚသူဇာ
၆။     ေဒၚသင္းသင္းသာ
၇။    ဦးအုန္းႀကိဳင္ (ဟံသာဝတီ - ဦးအုန္းႀကိဳင္)
၈။    ဦးေက်ာ္စြာမင္း
၉။    ဦးခ်စ္ဝင္းေမာင္
၁၀။    ဦးဇင္လင္း (ဦးေဌးေအာင္)
၁၁။    ဦးျမင့္ေက်ာ္
၁၂။     ေဒၚအိအိတင္
၁၃။    ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ
၁၄။    ဦးေဇယ်ာလိႈင္
၁၅။    ဦးလိႈင္းသစ္ဇင္ေဝ (သာလြန္ေဇာင္းထက္)
၁၆။    ဦးပိုင္စုိးဦး (ေဂ်ပိုင္)
၁၇။    ဦးမင္းဟန္
၁၈။    ဦးသိမ္းစိုး (သိမ္းစိုး - သီဟရတနာ)
၁၉။    ဦးေဇယ် (သားႀကီးေမာင္ေဇယ်)
၂၀။    ဦးၫြန္႔တင္ (ေမာင္ၿငိမ္းသူ - ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္)
၂၁။    ဦးေစာသာထူး (ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္)
၂၂။    ဦးေက်ာ္ေဇယ်
၂၃။     ေဒါက္တာတင္လိႈင္ (ဘိုးလိႈင္)
၂၄။    ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္
၂၅။    ပါေမာကၡေဒါက္တာျမင့္ေမာင္ေမာင္
၂၆။    ဦးသြင္လင္းေအာင္
၂၇။    ဦးေက်ာ္ႏိုင္ (ထက္ျမက္)
၂၈။    ဦးေမာ္လင္း
၂၉။    ဦးျမင့္လြင္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔ ေမးျမန္းစံုစမ္းဆဲ)
                                                                                                                       သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖဲြ႔
              

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.