ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ Summit Parkview Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္ အသစ္ (၂၈) ဦးတို႔မွ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကရာ ဥကၠဌ ဦးအုန္းႀကိဳင္ (ဟံသာ၀တီဦးအုန္းႀကိဳင္)၊ ဒုတိယဥကၠဌ (၁)
ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္၊ ဒုတိယဥကၠဌ (၂) ဦးေက်ာ္ႏုိင္(ထက္ျမက္)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာမင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးျမင့္ေက်ာ္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးလိႈင္းသစ္ဇင္ေ၀(သာလြန္ေဇာင္းထက္)၊
ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးမင္းဟန္၊ စာရင္းစစ္ ဦးသိမ္းစုိး (သီဟရတနာ) တို႔မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည္။

Sept 18 2018 1Sept 18 2018 11

Sept 18 2018 2Sept 18 2018 9

Sept 18 2018 8Sept 18 2018 12

Sept 18 2018 14Sept 18 2018 13

Sept 18 2018 10Sept 18 2018 4Sept 18 2018 3

Sept 18 2018 5Sept 18 2018 6

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.