ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

 

                        ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏုိဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ အဖြဲ႔၀င္ ၂၄ဦးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

                       ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္ေလး (ဖိုးေသာၾကာ(ေခတ္ + မုိး))၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁)အျဖစ္ ဦးေဖျမင့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)အျဖစ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔တင္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးသီဟေစာ၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁)အျဖစ္ ေဒၚသင္းသင္းသာ၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂)အျဖစ္ ဦးေက်ာ္စြာမင္း တုိ႔ကို ေကာင္စီ၀င္မ်ား၏ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

                      ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ (မွတ္ခ်က္ -  ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဦးေဖျမင့္သည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁)အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သြားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေကာင္စီ၀င္ ဦးေအာင္လွထြန္းကို သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ လစ္လပ္သြားေသာ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁)အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါသည္။)

 

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.