ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁/၂၀၁၈

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

အမွတ္ (၁၃၆၊ ၁၃၈)(A+B) ၃၅လမ္း(လယ္) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဖုန္း- ၀၉ ၄၄၈၀၂၆၃၂၆

                                                               

                                                                  
                                                                                                                                                                                                                         ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္၊ေသာၾကာေန႔
၁။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြအဝုိင္းထိပ္၌ေမလ ၁၂ရက္ေန႔ ညေန (၅း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ‘စစ္ပြဲရပ္ဆႏၵျပပြဲ’ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

၂။ ထိုဆႏၵျပပြဲတြင္ အရပ္ဝတ္အခ်ိဳ႕ကသတင္းရယူေနေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္အၾကမ္းဖက္ ရန္ျပဳမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိျဖစ္စဥ္တြင္သတင္းရယူေနေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားအားအရပ္ဝတ္မ်ားက
ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကမ္းဖက္ ရန္ျပဳမႈမ်ားအေပၚ တာဝန္က်ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပးခဲ့သည္ကိုသိရွိရပါသည္။


၄။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆုိပါျဖစ္စဥ္အား ျမန္မာႏိုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ရႈတ္ခ် ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔လည္း ဆက္လက္္ ေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

                                                                                                                                                                                                                               ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ


ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.