ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၇/၂၀၁၈
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔

 

၁။    ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥကၠ႒ - ဦးအုန္းႀကိဳင္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္
အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးတို႔သည္ ယေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။

၂။    ယင္းသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာအၾကား နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရာတြင္ တပ္မေတာ္မွ
လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆက္သြယ္ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ရမည့္ Contact Person မ်ားထားရွိေပးေရး၊ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားသို႔
သတင္းသမားမ်ား သြားေရာက္သတင္းရယူႏုိင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက လံုၿခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား က်င္းပေပးေရး၊ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပေရး၊ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးေရးအပါအဝင္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ားကိစၥ၊ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားကိစၥ၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၃။    ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၄) ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂) ရက္တြင္လည္းေကာင္း
ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏
ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ ပထမဆံုးေတြ႔ဆံုမႈ ျဖစ္ပါသည္။

၄။    ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ “ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ထုတ္ျပန္ခ်က္” ကို တပ္မေတာ္မွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

၅။    ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ယေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုမႈ သည္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကားအျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔
ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္ကာ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.