ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁/၂၀၁၉
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔

 

 ၁။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္ေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲတြင္ မႏၱေလးအေျခစုုိက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားက
သတင္းရယူၾကစဥ္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္၊ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး) ေဒါက္တာ ခင္သက္ေက်ာ္ ႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအၾကား ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၂။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူပုိင္ခြင့္ကို ထိပါးမႈ ရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ ယင္းျဖစ္စဥ္ကုိ စုုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာ
ေကာင္စီက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။

၃။ အဆိုပါ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဒုတိယ ဥကၠ႒-၂ ဦးေက်ာ္ႏုုိင္(စာေရးဆရာ-ထက္ျမက္)၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေကာင္စီတြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး-၂
ဦးလႈိင္းသစ္ဇင္ေဝ (ခ) သာလြန္ေဇာင္းထက္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေကာင္စီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဇယ်၊ ဦးပိုင္စုုိးဦး(ခ)ေဂ်ပိုုင္၊ ေဒၚသူဇာ အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ (၅) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါသည္။

၄။ ယင္းစုုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကိုု (၁၄) ရက္အတြင္း ကြင္းဆင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသုိ႔
တင္ျပ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.