မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂/၂၀၁၉
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၇) ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့

 ကြေညာချက် ၁/၂၀၁၉ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်စဉ်


            ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ်၊ ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်ရှေ့တွင်ဖြစ်ပွားသော ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မန္တလေးအခြေစိုက်
သတင်းမီဒီယာသမားများ သတင်းရယူကြစဉ် ရတနာပုံ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး) ဒေါက်တာခင်သက်ကျော် နှင့် သတင်းသမားများအကြား ပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မန္တလေးအခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာ သမားများက သတင်းရယူရင်း နှောက်ယှက်ခံရခြင်းနှင့် ရိုင်းပျစွာ ဆက်ဆံ ခံရခြင်းအတွက်  တစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီသို့
(၂၉.၁၂.၂၀၁၈) ရက်စွဲဖြင့် တိုင်ကြားစာ ပေးပို့လာခဲ့ပါသည်။
                 အလားတူ မြန်မာသတင်းသမားများ ကာကွယ်ရေး ကော်မတီကလည်း ယင်းကိစ္စအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီသို့ ထပ်မံ တိုင်ကြားလာခဲ့ပါသည်။

ကြေညာချက်
           ယင်းတိုင်ကြားချက်များအပေါ် အခြေပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ အခန်း(၂) သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်တွင် ပါဝင်သော ပုဒ်မ ၃(ဂ) [သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များ အပြည့်အဝ ရရှိစေရန်] ဟူသော အချက်နှင့် ပုဒ်မ ၃ (င) [နိုင်ငံသားတိုင်း၏ သတင်းသိပိုင်ခွင့်ကို ဖြည့််ဆည်းပေးရန်] ဟူသော အချက်များအရ
သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၂) [ကောင်စီသည် စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်] ဟူသော
ပေးအပ်ခံရသည့် တာဝန်အရ ကြေညာချက် ၁/၂၀၁၉ ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၃) ရက် ကြာသပတေးနေ့က ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
             စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းမှာ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပုဒ်မ (၁၈)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

လုပ်ပိုင်ခွင့်
    မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် ပုဒ်မ ၉ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း သတင်းမီဒီယာသမားများ လိုက်နာရမည့် အပေါ်တွင်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘဲ ဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်တွင်
ပါဝင်သည့် အချက်အပြင် သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပေါ် အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
           သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ၇၊ ၈ ပါ အချက်များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီက သတင်းသမားများအတွက် အကာအကွယ်ပေးရမည့် တာဝန်လည်းရှိပေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဥပဒေက
ပေးအပ်ထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ခြင်း တာဝန်ပေးအပ်ခံရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်စီ၏ တာဝန် သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇ တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်မှာ
[ကောင်စီဝင်များသည် ဤဥပဒေအရ ပေးအပ်သော တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်] ဟူ၍ပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်စီဝင်သည်
တာဝန် ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း တာဝန်ကို ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။

ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ အခန်း (၁၀)
[ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ ဥပဒေအရ အာဏာကို မထီလေးစားပြုခြင်း]
-   ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၅  [ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းသို့ စာတမ်း အမှတ်အသားတင်ပြရန် ဥပဒေနှင့်အညီ တာဝန်ရှိသူက တင်မပြဘဲ ပျက်ကွက်ခြင်း]
-    ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၉ [မေးပိုင်သည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းက မေးသည်ကို ဖြေဆိုရန် ငြင်းပယ်ခြင်း]
-    ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၀ [ထွက်ဆိုချက်ကို လက်မှတ်ထိုးရန် ငြင်းဆိုခြင်း]
-    ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၆ [ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ပြည်သူဆိုင်ရာ အလုပ်ဝတ္တရား ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုဟန့်တားခြင်း]
-    ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၇ [ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကို ကူညီရန် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသူက ကူညီရန် ပျက်ကွက်ခြင်း]
-    ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၈ [ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းက နည်းလမ်းတကျထုတ်ပြန်ကြေညာသော အမိန့်ကို ဖီဆန်ခြင်း]
-    ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၉ [ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကို နစ်နာစေမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်း] စသည်ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
    ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သတိပြုရန် တာဝန်ရှိပေသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း
          မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ ကြေညာချက် ၁/၂၀၁၉ သည် တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူသည့် အဆင့်မဟုတ်ဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် အဆင့်မျှသာဖြစ်ပါသည်။
        သို့ဖြစ်ရာ ယင်းကြေညာချက်ပါ တာဝန်ပေးအပ်မှုကို ကန့်ကွက်မှု၊ တားဆီးမှု၊ နှောင့်ယှက်မှုပြုခြင်းသည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်မှုကို နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅၃ နှင့် ငြိစွန်းပေသည်။
            မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းသည် မှန်ကန်မှု၊ မျှတမှု၊ တရားမှုအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
           သတင်းမီဒီယာ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀(ဂ) တွင် [သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ သို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးက စွက်ဖက်နှောင့်ယှက်
ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ပါက အဆိုပါပြုမူမှုကို အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း] ပြုနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရှိပေသည်။
           သို့ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတော်၏ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်တရားများ ရှင်သန်ရေးအတွက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏
ကြေညာချက်အပေါ် ကဏ္ဋကောစ ဖြစ်မှုမျိုးကို ရှောင်ရှားသင့်ပြီး ပြေလည်ရာ ပြေလည်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီနှင့်အတူ လက်တွဲပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.