မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၄/၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်၊ သောကြာနေ့

              သတင်းမီဒီယာ အမည်ခံပြီး ခြိမ်းခြောက်ငွေ တောင်းခံသူများအား ဖမ်းဆီး အရေးယူခံရသည့် သတင်းများကို သတင်းဖော်ပြမှုများအရ မြန််မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီက သိရပါသည်။ ထို့အပြင်
သတင်းမီဒီယာ အမည်ခံပြီး ခြိမ်းခြောက်ငွေ တောင်းခံနေသူများ ရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီထံသို့လည်း အသိပေး တိုင်ကြားမှုများ ရှိလာပါသည်။

               သတင်းမီဒီယာသမားများသည် ပြဌာန်းထားသည့် သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေအခန်း (၄) သတင်းမီဒီယာသမားများ လိုက်နာရမည့် တာဝန်နှင့် ကျင့်ဝတ်များကို လည်းကောင်း၊ သတင်းမီဒီယာနည်းဥပဒေ
ပုဒ်မ (၃၃) ကိုလည်းကောင်း၊ မြန််မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကျင့်ဝတ်ကိုလည်းကောင်း လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

                မြန််မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၂) အရ သတင်းမီဒီယာ သမားများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပါ ပြဌန်းချက်များနှင့်အညီ
လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။

                မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာကို စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သတင်းမီဒီယာသမားများ၊ စာနယ်ဇင်း အသင်းအဖွဲ့များက သတင်းမီဒီယာ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်မှုများ ရှိလာပါက သတိပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအရ အခွင့်အာဏာ ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် ထိုကိစ္စရပ်များကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်
သတင်းမီဒီယာ ကျင့်ဝတ်နှင့် သတင်းမီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီကိုလည်း ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

                ထို့ကြောင့် သတင်းမီဒီယာ သမားများနှင့် သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများသည် ပြဌာန်းထားသည့် သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ သတိပေးခြင်း၊ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

                 သတင်းမီဒီယာသမားများနှင့်သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောလုပ်ဆောင်မှုများတွေ့ရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ (အီးမေးလ် This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ဖုန်း- 09448026326) သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်းနှင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာ တိုင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် တိုင်ကြားသူ၏ အမည်ကိုလည်း လျှို့ဝှက်ထားပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း သတင််းထုတ်ပြန်ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.