“သတင်းအတု/ အယောင်များ၊ သတင်းမှားများ နှင့် သတင်း ခိုးကူးနေသည့် အွန်လိုင်း ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များ၊
ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပေ့ချ်များအား ကြေညာခြင်း”


၁။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၂) ရက်နေ့ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၇/ ၂၀၁၉) အရ သတင်းခိုးကူးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သော “မီဒီယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် တတိယအကြိမ် မဏ္ဍိုင် (၄) ရပ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ”တွင် သဘောတူညီချက် (၁၃) ချက် ရရှိခဲ့ပါသည်။

၃။ အဆိုပါ သဘောတူညီချက် (၁၃) ချက်အနက်၊ အချက်အမှတ် (၁၀) ပါ “သတင်းအတု/အယောင်များ၊ သတင်းမှားများ ရေးသား ဖြန့်ဖြူးနေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ဖော်ထုတ်ပြီး ပြည်သူလူထုသို့ အသိပေးဖြန့်ဝေသွားရန်” ဆိုသောအချက် ပါဝင်ပါသည်။

၄။ အထက်ပါ အချက်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီအနေဖြင့် “သတင်းခိုးယူမှု စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့” က ပေးပို့လာသည့် သတင်း ခိုးယူနေသည့် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များ၊ ဆိုရှယ် မီဒီယာပေ့ချ်များကို စိစစ်ပြီး မူပိုင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိ/ မရှိ ကိုလည်း စိစစ်ခဲ့ပါသည်။

၅။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီအနေဖြင့် အဘက်ဘက်မှ စိစစ်ပြီးနောက် အွန်လိုင်း မီဒီယာများတွင် သတင်းခိုးယူနေသည့် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် နှင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာပေ့ချ်များ၏ အမည် စာရင်းများကို
 ကြေညာလိုက်ပါသည်။
ထပ်မံရရှိမည့် သတင်းခိုးကူးသည့် အွန်လိုင်း ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် နှင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာပေ့ချ်များကိုလည်း ဆက်လက် ကြေညာသွားမည် ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ

NO. Name Facebook Page Link News Linked Website 

 Website link Described on Page

Like

Website Link
Acitve Status

Contact Number

Described Website and Facebook Page Link Stauts

Remark
1 Pho Thu Taw https://www.facebook.com/
phothutawnews/
http://www.phothutaw.com/ http://www.imyanmarads
.com/
4481354 Active no Mainstream media နှင့် social media မှ content များအား credit ပေးသော်လည်း မူလတင်သူ မသိအောင် ခိုးယူသည်။ Mobile applicatoin ပါရှိသည်။
2 Dagaung https://www.facebook.com/%
E1%80%B1%E1%80%94%E1%
82%94%E1%80%85%E1%80%
A5%E1%80%B9%E1%80%9E%
E1%80%90%E1%80%84%E1%
80%B9%E1%80%B8%E1%80%
91%E1%80%B0%E1%80%B8%
E1%80%99%E1%80%
BA%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%82%8F%E1%80%BD%
E1%80%84%E1%80%B9%E1
%80%B7-%E1%80%9E%E1%80
%AF%E1%80%90-%E1%80%9B%E1%80%9E%E1
%80%85%E1%80%B6%E1
%80%AF-1963825463865440/
https://maharmedianews.com https://maharmedianews
.com/?p=8466&fbclid=
IwAR1sFvEJ78xAaSgFkMK-H2H1wDhT9PwrDBXR
5NUktCiyM-WKK4P1wucInz0
87,286 Active yes နေ့စဉ် သတင်းထူးများ နှင့် သုတ /ရသစုံ ဟု အမည်ပြောင်းထားသည်။
Mainstream media နှင့် social media မှ content များအား credit
ပေးသော်လည်း မူလတင်သူ မသိအောင် ခိုးယူသည်။ Mobile applicatoin ပါရှိသည်။
3 Myanmar Daily
Feed

https://www.facebook.com/
MyanmarDailyFeed/

http://wavecele.com/

swalsonenews.com

920700 Active no  FB page ရှာမတွေ့တော့ပါ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်များသည် အခြားမီဒီယာများမှ
ှ ခိုးကူး ဖော်ပြထားပါသည်။
4 မြန်မာ့သတင်းဦး သတင်းထူးများ
 @ ThaDinSar-1
https://www.facebook.com/
ThaDinSar1/
https://thadinsar.com/ http://phyominkyaw.com/ 217,790 Active no  အခြားမီဒီယာများမှ ကဗျာ၊ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံ များပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
5   မြန်မာ့သတင်းစုံ
 (Myanma Tadinsone)
https://www.facebook.com/
MyanmaThadinsone/
- 325,245 - 09 42114 0345 - အခြားမီဒီယာများမှ  သတင်း၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ များ
မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
6 ZeeKwat-ဇီးကြက္ https://www.facebook.com/
ZeeKwatEOB/
https://www.zeekwat.com.mm/ https://www.zeekwat.com
.mm/
1,330,846 Active yes  အခြားမီဒီယာများမှ  သတင်း၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ များ
မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
7 Shwe Wiki https://www.facebook.com/
shwewikimyanmar/
http://shwewikimm.com/ 2,242,034 Active no အခြားမီဒီယာများမှ  သတင်း၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ များ
မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
8 Shwe Mon https://www.facebook.com/
shwemom/
http://www.shwemom.com/ http://www.shwemom.com/ 2483925/ 5973771 Active no Mainstream media နှင့် social media မှ content များအား credit ပေးသော် လည်း မူလတင်သူ မသိအောင် ခိုးယူ သည်။  page like အလျင်အမြန် တိုးပွားလျက် ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ တစ်ရက်လျှင် ပို့စ်ပေါင်း ၂၀ ၀န်းကျင်ခန့် တင်သည်ကို တွေ့ရသောကြောင့် လူအင်အားဖြင့် သတ်သတ်မှတ်မှတ်  ပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
9 Yuyalay https://www.facebook.com/
yuyalaymedia/
- - 732,990 - - အခြားမီဒီယာများမှ ကဗျာ၊ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ
သရုပ်ဖော်ပုံများပါ မကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
10 ApannPyay https://www.facebook.com/
ApannPyay/
https://apannpyay.com/ https://tawthu.com/ 2,525,295 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ  သတင်း၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ များ မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
11 ACHITLWINPYIN https://www.facebook.com/
AChitLwinPyin.Official/
https://thadinyatkwat.com/

https://thadinyatkwat
.com/

 

1,115,523 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ  သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံ များပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ  ခိုးယူဖော်ပြသည်။
12 Lwin Pyin https://www.facebook.com/
lwinpyinnews/
-

https://thadinyatkwat
.com/

 

12,267 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော် ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
13 လှတောသား Hlataw.com https://www.facebook.com/
funnyhlatawthar/

hlataw.com

https://burmese.asia/

1,914,800 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော် ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
14 တိုလီမိုလီကုမ္ပဏီ https://www.facebook.com/
tolimolicompany/

https://burmese.asia/

575,722 Active အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံ များပါမကျန် J21မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
15 Thadinhtoo https://www.facebook.com/
MMThadinhtoo/
https://www.music
worldmmkt.com/
https://moethoutpann.com/ 276,496 Active 09 256 013 921 yes အခြား မီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
16 သမီးလေးဖတ်ဖို့ Knowledge https://www.facebook.com/
tameelay4you/
https://tameelay.com/ 4,404,760 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ ပို့စ်များနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
17 Myanmar Breaking News https://www.facebook.com/
mmbreakingnewsmm7/
- - 635,045 Active - အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ ပို့စ်များနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
18 MyanmarLive လတ်တလော မြန်မာသတင်းများ https://www.facebook.com
/MyanmarLiveUpToDate/
- http://www.myanmar
news1.com/
994,111 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
19 TawThu တောသူ https://www.facebook.com/
TawThuEntertainment/
https://tawthu.com/ - 639,198 Active no အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
20 Apyo Lay (ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းထူးများဟု အမည်ပြောင်းထားသည်) https://www.facebook.com/
thadinsar.com2/
https://www.apyolay.com/ https://apyolay.com/ 775,043 Active

ဖြစ်ရပ်မှန်
သတင်းထူး များဟု အမည်ပြောင်း

ထား

yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ ပို့စ်များနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
21 Nanmalgyi https://www.facebook.com/
nanmalgyi/
https://nanmalgyi.com/ 322,174 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ ပို့စ်များနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
22 Focus Myanmar - Latest Updates in Myanmar https://www.facebook.com/
focusmyanmar
http://www.focusmyanmar.net/ http://cele.lwinpyin.com/ 538,739 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ ပို့စ်များနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
23 . Lat Khat Than https://www.facebook.com/
latkhatthan
http://latkhatthan.com/ http://shwebashweba
.com/
1,220,316 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံ များပါမကျန် မူလပိုင်ရှင်မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
24 Burmese.asia – Media News & Entertainment https://www.facebook.com/
burmese.asia/

hlataw.com

 

https://burmese.asia/

321,443 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံ များပါမကျန် မူလပိုင်ရှင်မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
25 သုတကြယ် Thutastar https://www.facebook.com/
ThuTaStar/

https://www.bahututa.com/

 

https://www.bahututa
.com/

378898 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ အဆိုအမိန့် အတွေး အမြင် ပို့စ်များနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါမကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
26 Daily Feed https://www.facebook.com/
DDailyFeed/
- https://www.celeplatform
.com/
570,090 Active yes အခြားမီဒီယာမှ သတင်းများကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်ထား သယောင် ပြန်လည် ကူးရေးဖော်ပြသည်။
27 Myanmar News Plus https://www.facebook.com/
plusmyanmar/
http://www.plusmm.net/ http://www.focus
myanmar.net/
450,830 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ အဆိုအမိန့် အတွေးအမြင် ပို့စ်များနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါ မကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
28 AchitlwinPyin -
news Daily Time
https://www.facebook.com/
AChitLwinPyin.Official/

https://thadinyatkwat.com/

https://thadinyatkwat
.com/

1,115,737 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ အဆိုအမိန့် အတွေးအမြင် ပို့စ်များနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံများပါ မကျန် မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
29 The Lifestyle Myanmar https://www.facebook.com/
thelifestylemyanmar/
https://www.thelifestyle
myanmar.com/

https://www.thelifestyle
myanmar.com/

1,088,631 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံ များပါမကျန်  မူလပိုင်ရှင် မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
30 Beautiful Myanmar https://www.facebook.com/
BeautifulMyanmarr/
-

https://www.thelifestyle
myanmar.com/

405,085 Active yes အခြားမီဒီယာများမှ သတင်း၊ ဆောင်းပါးများနှင့် ဓါတ်ပုံ သရုပ်ဖော်ပုံ များပါမကျန်  မူလပိုင်ရှင်မသိဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
31 OK သတင်းစုံ https://www.facebook.com/
MyanmarYadanarMedia
Groups/
https://celefollowers.
blogspot.com/

- 21,315 Active no နာမည်ကြီး မင်းသား မင်းသမီး မော်ဒယ်ပုံများနှင့် သတင်းများကို အခြားမီဒီယာများမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.