သို့
                       သတင်းမီဒီယာတိုက်များ

                     မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီက ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဏ္ဍို်င် (၄) ရပ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၄) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

                      ထိုမဏ္ဍိုင် (၄) ရပ် တွေ့ဆုံပွဲ ရလဒ် တစ်ခုအဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲများကို ကျင်းပပေးမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ
သို့ (၂၆.၆.၂၀၁၉) နေ့စွဲဖြင့် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့လာပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊ သတင်းအချက် အလက်များ ရယူနိုင်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့် ဌာနဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသတင်း မီဒီယာကောင်စီသို့ ပေးပို့လာသည့် စာကို သတင်းမီဒီယာတိုက်များ သိရှိနိုင်ပါရန် ထပ်ဆင့်ပေးပို့ ပါသည်။ အလားတူ တရားရုံးသတင်းများ ရယူနိုင်ရန် ဆက်သွယ် ရယူနိုင်မည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင် တရားရုံးများနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများ၏ သတင်းပြန်ကြားရေး အရာရှိအမည် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ စာရင်းကိုလည်း ပေးပို့ပါသည်။

                အောက်ပါလင့်ခ်များမှ ရယူနိုင်ပါသည်။

-    သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်းဆိုင်ရာ

-    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်၊ ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများ၏ သတင်းပြန်ကြားရေး အရာရှိအမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

-     ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဇွန်လနှင့် ဇူလိုင်လများတွင် ပြုလုပ်မည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ

 

 

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.