“ကောင်စီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း ”

 

၁။       မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ ကောင်စီဝင်ဖြစ်သူ ဒေါ်သူဇာသည် ကောင်စီဝင်အဖြစ်မှ မိမိ သဘောဆန္ဒအရ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာပါသည်။

၂။      သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆၊ (က)  “မိမိ သဘောဆန္ဒအရ နှုတ်ထွက်ခြင်း”  အရ ဒေါ်သူဇာကို         ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၅) ရက်၊ သောကြာနေ့၊
         မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ လပတ်ပုံမှန် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ ကောင်စီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက် ခွင့်ပြု
         လိုက်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

 Statement12 05july19

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.