“ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း ”

 

၁။       ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ေကာင္စီဝင္ျဖစ္သူ ေဒၚသူဇာသည္ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္မွ မိမိ သေဘာဆႏၵအရ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပလာပါသည္။

၂။      သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၊ (က)  “မိမိသေဘာဆႏၵအရ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း”  အရ ေဒၚသူဇာကို         ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၅) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊
         ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ လပတ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ
         လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။

 Statement12 05july19

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.