မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ ကြေညာချက် ၁၃/၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်၊ တနင်္လာနေ့

၁။       သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ(၁၂) အရ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာ သမားများ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပါ  ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။

၂။       ကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့် သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များ အပြည့်အဝ ရရှိစေရန် လည်းကောင်း၊ သတင်းမီဒီယာဥပဒေ အခန်း(၃)
သတင်းမီဒီယာသမားများ ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို လည်းကောင်း အပြည့်အဝ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၃။       ကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာသမားများ သတင်း အချက်အလက်များ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာရရှိရေး၊ သတင်း ရပိုင်ခွင့်များ ရရှိစေရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၊ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်၊ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် စသည့် မဏ္ဍိုင် (၃) ရပ်နှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့်(၃) ကြိမ်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်(၁၀) ကြိမ်၊ တပ်မတော်နှင့် (၇) ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၄။       ယင်းသို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ပြန်ပေးရမည့် အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့ထံ ဆက်သွယ် သတင်းရယူမည့်သူများ စာရင်းများကို ပေးအပ်ထားမည် ဆိုပါက
သတင်းမီဒီယာသမား များအား သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမို ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မဏ္ဍိုင် (၃) ရပ်မှ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၅။       သတင်းမီဒီယာ နည်းဥပဒေ (၂၀)၊ (က)၊ (ဆ)၊ (ဋ)တို့တွင်လည်း သတင်းမီဒီယာတိုက်များ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်း၊ သတင်းလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သူများ၊ အယ်ဒီတာများ၊ သတင်းထောက်များ စသည့် စာရင်းများကို ကောင်စီသို ့ပေးပို့ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ရရှိလာသည့် စာရင်းများကို စုစည်းပြီး မဏ္ဍိုင်(၃)ရပ်မှ သက်ဆိုင်ရာ ထံသို့လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်ထံသို့ လည်းကောင်း ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၆။       ကောင်စီသည် မဏ္ဍိုင်(၄)ရပ် တွေ့ဆုံပွဲရလဒ်ကို လည်းကောင်း၊ သတင်းမီဒီယာ နည်းဥပဒေကို လည်း ကောင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်း၊ သတင်းလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သူများ၊ အယ်ဒီတာများ၊ သတင်းထောက်များ စသည့် စာရင်းများကို သတင်းမီဒီယာ တိုက်များက ကောင်စီသို့ ပေးပို့ရန် အသိပေး အကြောင်းကြားအပ် ပါသည်။

၇။       စာရင်းများ ပေးပို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ အီးမေးလ် (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

                                                                            

                                                                                                                                                                                                  မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ

 

Statement13 15 July 19

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.