အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း တိုင္ၾကားေသာ အမႈမ်ား

စဥ္ ေန႔စြဲ စာ၀င္အမွတ္ တိုင္ၾကားသူလုပ္ငန္း/အဖြဲ႔အစည္း အျငင္းပြားမႈ/တိုင္ၾကားသည့္အေၾကာင္းအရာ တိုင္ၾကားခံရသူလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္း ေဆာင္ရြက္မႈ
၁၊ ၆.၂.၁၇ ကစဝ-၁၂/၁၇ ဦးမ်ိဳးမင္းပိုင္၊ အလြတ္သတင္းေထာက္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအားတင္ျပျခင္း။   စာလက္ခံရရွိေၾကာင္း တိုင္ၾကားသူထံ အေၾကာင္းျပန္ စာေပးပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
၂။ ၂၃.၂.၁၇ ကစဝ-၁၃/၁၇ ဦးေအာင္စိုး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန “အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရုံ၌ အသက္(၃၅)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္မႈလူမႈ ကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေဝဖန္သံညံ” သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းျပန္ျခင္း။   မိတၳဴကုိေပးပို႔ျခင္းျဖစ္၍ ရုံးလက္ခံအျဖစ္သာထားရွိသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.