သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္ေလာင္းအဆုိျပဳလႊာပံုစံမ်ား

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္ေလာင္း အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ား

 

-    ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားခ်က္ ( ၁ / ၂၀၁၈ )

-    သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္ေလာင္းအဆိုုျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

-    သတင္းမီဒီယာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာပံုစံ

-    တစ္ဦးခ်င္းေ႐ြးခ်ယ္ခံမည့္ သတင္းမီဒီယာသမား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာပံုစံ

-    တစ္ဦးခ်င္းေရြးခ်ယ္ခံမည့္ (အျခားနယ္ပယ္မ်ား)* မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာပံုစံ

-    လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
     ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာပံုစံ

-    သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၀င္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္း

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၁၃၅ - ၁၃၈ (ေအ+ဘီ)၊ ၃၅ လမ္းအလယ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.