ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏

သေဘာထားေၾကညာခ်က္ /၂၀၁၆

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇)ရက္၊ တနလၤာေန႔

 

 ၁။       UN Special HR Rapporteur ျဖစ္သူ Ms. Yanghee Lee သည္ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ မြန္းလြဲ (၁၂း၃၀) နာရီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီရုံးခန္းသို႔ လာေရာက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီဝင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

၂။       ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ သတင္းမီဒီယာ အေျခအေနမ်ား၊ အစုိးရသတင္းစာႏွင့္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ရည္တူမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရေသးသည့္အေျခအေနႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၃။       Ms. Yanghee Lee က သတင္းသမားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ ရွိ/မရွိ၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ 7Days News ႏွင့္ BBC သတင္းသမားမ်ားတုိ႔၏ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာ အေျခအေနမ်ား၊ သတင္းရယူရာတြင္ တစ္ေျပးညီ ရရွိမႈ ရွိ/မရွိ တုိ႔အား
ေမးျမန္းသျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

၄။       ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ တည္ဆဲသတင္းမီဒီယာဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာပင္ ရပ္တည္ၿပီး ျမန္မာသတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္၊ ျမန္မာသတင္းစာမ်ား အရည္အေသြးတုိးျမွင့္ရန္၊ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ေပၚထြန္းလာရန္၊
ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာဥပေဒေဘာင္ အတြင္းတြင္ လုံျခံဳစြာရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္အားထုတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၁၃၅ - ၁၃၈ (ေအ+ဘီ)၊ ၃၅ လမ္းအလယ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.