ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ /၂၀၁၆

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ()ရက္၊ ေသာၾကာေန႔

 

              Aimstar ကုမၸဏီကသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအားေစာ္ကားေျပာဆိုုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညိွႏိႈ္င္းေျဖရွင္းေပးျခင္းသတင္းထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလကုုန္ပိုုင္းက ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ ရုုပ္သံဖိုုင္တစ္ခုုတြင္ Aim Star Network ကုုမၸဏီမွ ဦးဂ်ိဳးဇက္ဆုုိသူကသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ပုတ္ခတ္ေသာေျပာဆိုုမႈမ်ားပါရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

စံုစမ္းေခၚယူကာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကိုယ္စား ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္မွဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာႏိုုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ေန႔စြဲပါစာျဖင့္ တိုုင္ၾကားခဲ့သည္။

   အဆိုုပါတိုုင္ၾကားမႈအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညွိႏွိဳင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီက ဦးဂ်ိဳးဇက္ဆိုသူကို လာေရာက္ေျဖရွင္းပါရန္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းသို႔ ညိွႏႈိင္းေျဖရွင္းခ်က္အရေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက အျငင္းပြားမႈႏွင့္တိုင္ၾကားမႈမ်ားညွိႏွိဳင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းသိုု႔ တိုင္ၾကားသူႏွင့္ တိုုင္ၾကားခံရသူ ႏွစ္ဘက္စလံုးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တိုင္ၾကားခံရသည့္ ဦးဂ်ိဳးဇက္၏

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၎၏အစ္မျဖစ္သူႏွင့္ Aim Star ကုမၸဏီဘက္မွ MD အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာဆိုမိသည့္ကိစၥအားလံုုးအတြက္ တာ၀န္ယူပါေၾကာင္းေျပာဆိုၿပီး

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားေရွ႕တြင္ ေတာင္းပန္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္းပန္သည့္ အစီအစဥ္ကိုေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္မြန္းလြဲ(၃း၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ကန္ေတာ္ႀကီး Western Park ၌ျပဳလုုပ္ရန္ စီစဥ္ထားရွိသည္ဟုထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

 အျငင္းပြားမႈႏွင့္ တိုုင္ၾကားမႈမ်ားညွိႏွိဳင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ျမန္မာႏိုုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၁၃၅ - ၁၃၈ (ေအ+ဘီ)၊ ၃၅ လမ္းအလယ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.