ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ /၂၀၁၇

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃)ရက္၊ တနလၤာေန႔

ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာစာတမ္းဖတ္ပြဲ

 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ကျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာစာတမ္းဖတ္ပြဲကိုမတ္လ ၁၈ ရက္(စေနေန႔)ႏွင့္ မတ္လ ၁၉ ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)တို႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သတင္းမီဒီယာဖြံံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာသမိုင္းအားသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားေလ့လာသိရွိႏိုင္ေစေရးတို႔အတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္  
ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာစာတမ္းဖတ္ပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္စာတမ္းဖတ္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္္စာတမ္းဖတ္ပြဲက်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီကို(..၂၀၁၇)ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက
စာတမ္း
()ေစာင္မွ (၁၀)ေစာင္ထိဖတ္ၾကားရန္လ်ာထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အတည္ျပဳဖတ္ၾကားမည့္စာတမ္းမ်ားစာရင္းကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
        
စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္အတူသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအား ခင္းက်င္းျပသႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႏွင့္ဗႏၶဳလပန္းျခံတို႔တြင္ ဆိုင္ခန္းငယ္မ်ားထားရွိ
ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

         စာတမ္းဖတ္ပြဲသို႔မည္သူမဆိုအခမဲ့လာေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ၿပီးေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

         “ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာစာတမ္းဖတ္ပြဲကိုျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ကပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီးယခုႏွစ္တြင္ စာတမ္းဖတ္ပြဲျပင္ဆင္ခ်ိန္ လံုေလာက္စြာမရရွိသည့္္အတြက္ ျပင္ပသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားထံမွ

စာတမ္းမ်ားအားဖိတ္ၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္အၾကိမ္တြင္ ျပင္ပသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားထံမွ စာတမ္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

         စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက တာ၀န္ယူက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က စာတမ္းဖတ္ပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အသံုးျပဳခြင့္အား ပံ့ပိုးကူညီေပးထားပါသည္။
                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၁၃၅ - ၁၃၈ (ေအ+ဘီ)၊ ၃၅ လမ္းအလယ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.