ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ /၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔

 

 

သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းယူရရွိပိုင္ခြင့္ဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

 

 

သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းယူရရွိပိုင္ခြင့္ဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီကေနျပည္ေတာ္႐ွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ (I-1)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္  ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ျပည္ႀကီးခင္အဖြဲ႔ကဦးေဆာင္ေသာအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ကေနဒါႏိုင္ငံမွ Center for Law and Democracy မွ ဥပေဒကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္Mr.TOBYMENDEL၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ()ဦးေအာင္လွထြန္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး()ဦးေက်ာ္စြာမင္း၊ ေကာင္စီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာဦးအုန္းႀကိဳင္၊ဦးဟန္ၫြန္႔၊ဦးေဇယ်ာတို႔တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းယူရရွိပိုင္ခြင့္ဥပေဒ Right to Information Law (RTI)အျမန္ဆံုးေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းယူရရွိပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း၊ယခုေရးဆြဲျပ႒ာန္းမည့္ဥပေဒတြင္ပါ၀င္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီကပါ၀င္ကူညီေရးဆြဲေပးမည့္အေၾကာင္းတို႔ကိုေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ၊ ယင္းဥပေဒကို ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၁၃) ႏိုင္ငံတြင္ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒေပၚေပါက္လာပါကျမန္မာႏိုင္ငံသားမည္သူမဆိုအစိုးရထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားေတာင္းယူသိ႐ွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။အစိုးရအေနျဖင့္လည္းအဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးကိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာေသာအစိုးရျဖစ္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ Open Government Partnerships  (OGP)သို႔လည္း၀င္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္  ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၊ျပည္ႀကီးခင္အဖြဲ႔ဦးေဆာင္ေသာအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူေတြမ်ားသည္  ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၁၃၅ - ၁၃၈ (ေအ+ဘီ)၊ ၃၅ လမ္းအလယ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.