ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏

သေဘာထားေၾကညာခ်က္ /၂၀၁၆

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇)ရက္၊ တနလၤာေန႔


 

၁။       ဆဲဗင္းေဒး ေန႔စဥ္သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္သည္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေစရန္ ရည္ရြယ္လႈံ႔ေဆာ္ အားထုတ္သည္ဟူ၍ တပ္မေတာ္က အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိွရပါသည္။

၂။       ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုခုတြင္ ေရးသားေဖာျ္ပထုတ္လႊင့္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ တုိင္ၾကားခ်က္၊ အျငင္းပြားခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္း ေျဖရွင္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေက်ေအးေျပၿငိမ္းေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၃။       သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုျဖစ္စဥ္အေပၚ ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေက်ေအးေျပၿငိမ္းျခင္းကိုသာ လုိလားပါေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ က ေၾကညာအပ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.