ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ /၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ()ရက္၊ တနလၤာေန႔

 

 ၁။         ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာ၏ စာမ်က္ႏွာ (၂၆) ႏွင့္ ၎သတင္းစာ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္က်ည္ေထာင္စုသစၥာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ သေရာ္စာ (Satire) တစ္ပုဒ္ေဖာ္ျပပါရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ (ကိုယ္စား) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းထြန္းဦး မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ () ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းအေရးယူေပးပါရန္ တုိင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။         ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအရ တုိင္ၾကားသူႏွင့္ တုိ္င္ၾကားခံရသူတုိ႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး နွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေျပလည္မႈ ရေစရန္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

၃။         သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲမွာပင္ တုိင္ၾကားသူက ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ တိုင္ၾကားခံရသူတုိ႔အား ( ၁၇..၂၀၁၇) ေန႔တြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေနာက္ တုိင္ၾကားခံရသူႏွင့္ သေရာ္စာေရးသားသူတုိ႔အား ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ (..၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး (..၂၀၁၇) ေန႔၌ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ရမန္ရယူခဲ့ပါသည္။

၄။         ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားေသာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒအရလည္းေကာင္း ႏွစ္ဦးနွစ္ဘက္ ေျပလည္ေအာင္ အျပန္အလွန္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

၅။         သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒ (၃၇) တြင္နစ္နာေသာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာင္စီသို႔တုိင္ၾကားလႊာျဖင့္ တုိင္ၾကားၿပီးေနာက္တြင္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားရုံးသို႔ စြဲဆိုလွ်င္ ေကာင္စီသို႔တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ တုိင္ၾကားလႊာကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရမည္။ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

၆။         ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ ၎တို႔၏တုိင္ၾကားခ်က္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ယေန႔(.၆၂၀၁၇) ေန႔တြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ေပးပို႔လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

၇။         သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသည္ နွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေျပလည္မႈ ရေစရန္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေသာ္လည္း ညိွႏိႈ္င္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကာလအတြင္း တုိင္ၾကားသူက တရားရုံးတြင္ တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသျဖင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ဆက္လက္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္ ၁၃၅ - ၁၃၈ (ေအ+ဘီ)၊ ၃၅ လမ္းအလယ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း -09448026326

အီးေမးလ္ : mmpresscouncil@gmail.com

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဆုိင္ရာမ်ား

© 2016 mpc. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.