သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့၏ “ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ”


ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်

၁။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်ခိုင်၏ (၂၄.၈.၂၀၁၈) နေ့စွဲဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသတင်း မီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်နေရာအတွက် Quota ရရှိပြီး အလိုအလျှောက် ရွေးချယ်ခံထားရသည့်
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်းမှ ကိုယ်စားပြုသူ ဦးကိုကိုအား ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့် ကောင်စီဝင်လောင်းအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးပါရန် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီဝင်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေး အဖွဲ့ထံတင်ပြ လာခဲ့ခြင်းအပေါ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့မှ အစည်းအဝေးခေါ်ယူ စဉ်းစားပြီး တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခံရသူတို့အားဖြေရှင်းချက်ပေးရန် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် သိရှိလိုသည့် အောက်ပါ အချက် (၂) ချက်အား (၃၁.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့ ညနေ (၄း၀၀) နာရီအရောက်ပေးပို့ရန် သက်ဆိုင်သူများထံ (၂၉.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။
(၁) မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းအရ၊ နာယကဖြစ်သူသည် အသင်းတွင် မည်သည့်တာဝန်မျှ ယူခွင့်မရှိဟူ၍ ပါရှိပါသလား။
(၂) မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း၏ နာယကဖြစ်သူ ဦးကိုကိုအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသတင်း မီဒီယာကောင်စီ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့သို့ တရားဝင်အဆိုပြု ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ၁၈.၈.၂၀၁၈ ရက်နေ့က ပေးပို့ခဲ့ပြီး ကောင်စီဝင်လောင်း ဖြစ်ပြီးသောအချိန်တွင်မှ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာ အသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း နှင့်အညီ ၂၂.၈.၂၀၁၈ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း (၂/၂၀၁၈) အရေးပေါ် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် ၂၄.၈.၂၀၁၈ နေ့စွဲပါ စာအမှတ် မသဆ/ထွေ-၁/၂၀၁၈ (၀၀၈)ဖြင့် ပေးပို့လာသည့်စာ အပေါ် ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်စွာ ဖြေရှင်းချက်ပေးပါရန်။


၂။ အဆိုပါ မေးမြန်းချက်အပေါ် တိုင်ကြားသူ ဦးမြတ်ခိုင်မှ (၃၁.၈.၂၀၁၈) ရက်စွဲဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့သို့ ပြန်ကြားခဲ့ရာတွင် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ကန့်ကွက် ပယ်ဖျက်ပေးရန် တင်ပြထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းအပေါ် ဆီလျော်စွာ ဖြေရှင်းချက်ပေးရန် အကြောင်းမရှိပါကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။


၃။ တိုင်ကြားခံရသူ ဦးကိုကိုမှ (၃၁.၈.၂၀၁၈) ရက်စွဲဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့သို့ ပြန်ကြားခဲ့ရာတွင်မေးမြန်းချက် (၁)အပေါ်တင်ပြရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းတွင် နာယကဖြစ်သူသည် အသင်းတွင် မည်သည့်တာဝန်မှ ယူခွင့်မရှိဟု မပါရှိပါ။ နာယက၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်း အခန်း (၄)၊ အသင်းဖွဲ့စည်းပုံအခန်း၊ အပိုဒ်(၁၂) ကို ကိုးကားပြီးလိုအပ်သော သက်သေခံ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း စာအုပ်ပါ ပူးတွဲ၍ တင်ပြပြန်ကြားလာခဲ့ပါသည်။


၄။ ဖြေရှင်းချက် (၂) နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှ ၎င်းအားရွေးချယ်ခဲ့သည်ဆိုသည်မှာ မမှန်ကန်ပါ။ ဦးကိုကိုအား ထိုနေ့က ပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း၏ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံမှ အများဆန္ဒဖြင့် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်အဖြစ် အတည်ပြု ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာ ဆရာအသင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ယင်းနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက် (၄/၂၀၁၈)တွင် တတိယအကြိမ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံက ၎င်းအား ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့ပါကြောင်း အတိအလင်း၊ တရားဝင် ဖော်ပြပါရှိကြောင်းနှင့် ထိုစာကို ပူးတွဲတင်ပြပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်းမှ လူကြီးမင်းတို့ထံ ကောင်စီဝင်လောင်းအမည်စာရင်း ပေးပို့ရာတွင်လည်း နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံမှ အတည်ပြု ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါကြောင်း ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကို ထိုနေ့တွင် ခေါ်ယူရခြင်းမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီဝင်လောင်းများ အချိန်မီ စာရင်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ညီလာခံ၏ အတည်ပြုချက်ကို ရယူရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒုတိယပိုင်းအနေဖြင့် (၂၂ - ၈ - ၂၀၁၈) တွင် အသင်းအရေးပေါ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို ဦးကိုကိုက လုံးဝ (လုံးဝ) သိရှိခြင်း မရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်း မီဒီယာကောင်စီနှင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့သို့ ပေးပို့သော စာများကို ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်တွင်သာ ဖတ်ရပါကြောင်း၊ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သော ဦးကိုကိုအား မေးမြန်းခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း၊ သဘောထားတောင်းခံခြင်းများ အလျဉ်းမရှိခဲ့သလို အဆိုပါစာများကိုလည်း ဦးကိုကိုထံ မိတ္ထူပေးပို့ခဲ့ခြင်း မရှိပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်အထိ ညီလာခံတွင် စနစ်တကျ၊ အများဆန္ဒဖြင့် တရားဝင်ရွေးချယ်ခံရသည့် ဦးကိုကိုအပေါ် ၎င်း၏မျက်ကွယ်တွင် ယခုလို ဘာကြောင့် ရေးသားကန့်ကွက်ရသည်ကို နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရပါကြောင်း -

(က) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးတစ်ခုဟုဆိုကာ အကျိုးအကြောင်း ကင်းမဲ့စွာ ပယ်ဖျက်လွှမ်းမိုးပစ်၍ မရနိုင်ပါ။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း အခန်း(၈)၊ အသင်းဝင်၏ ပိုင်ခွင့်များနှင့် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများအပိုဒ် (၃၁)၊ အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) တွင် အသင်းဝင်တစ်ဦးသည် “ မိမိအားချီးမြှောက်သော
အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီး အရေးယူသည့် အစည်းအဝေးများသို့လည်း မိမိကိုယ်တိုင်တက်ရောက်၍ စည်းကမ်းနှင့်အညီ ရှင်းလင်းတင်ပြခွင့်၊ ပြန်လည်ချေပခွင့်ရှိသည်” ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
သာမာန်အသင်းသားတစ်ဦးကိုပင်လျှင် အရေးယူလိုလျှင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်၍ ရှင်းလင်းချေပခွင့်ပေးထားသည့်အတွက် နာယကတစ်ဦးဖြစ်သော ဦးကိုကို ကို ထိုစာထွက်မည့် အစည်းအဝေးသို့
တက်ရောက် ချေပရှင်းလင်းခွင့် မဆိုထားနှင့်၊ အကြောင်းကြားချင်းပင် မရှိသည်မှာ နာယကတစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပင် ထိပါးစေသည့် မှားယွင်းသောလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး စည်းမျဉ်းကိုပါ ချိုးဖောက်သည့်အတွက်
အဆိုပါအစည်းအဝေးသည် တရားဝင်မှုမရှိပါကြောင်း၊ ဦးကိုကိုအား ယခုစာရေးသားတင်ပြချိန်အထိ အသင်းမှသော်လည်းကောင်း၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကသော်လည်းကောင်း၊ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်ထားသူတစ်ဦးဦးကသော်လည်းကောင်း အထက်ပါကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ အခြားအကြောင်းကိစ္စများကြောင့်သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ခြင်း၊ စာပို့ခြင်း၊ အသိပေးခြင်းများ လုံးဝမရှိပါကြောင်းတင်ပြထားပါသည်။

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွင် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းထားချက်များမရှိပါ။ အသင်းဝင်အဖြစ်မှ
ရုပ်သိမ်းလိုလျှင်ပင် အပြစ်ရှိ/မရှိနှင့် အသင်းစည်းကမ်းများဖောက်ဖျက်မှုရှိမရှိသေချာအောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှသာလျှင် အရေးယူအပြစ်ပေး နိုင်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံက တစ်ညီ တစ်ညွတ်တည်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား အထူးသဖြင့် အသင်း၏ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းအရ ဂုဏ်အင်္ဂါနှင့် တာဝန်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်သည့် နာယကတစ်ဦးကို အကြောင်းကြားခြင်းမရှိ၊ အသိပေးခြင်းမရှိ၊ တရားဝင် မေးမြန်းခြင်းမရှိပဲ ယခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် မညီညွှတ်ရုံမျှမကဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းကိုပါ အကြီးအကျယ်ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကန့်ကွက်သော အကြောင်းပြချက်များမှာ မှားယွင်းပြီးအကျိုးအကြောင်းမဲ့သော ကန့်ကွက်မှုများသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါသည်ဟူ၍ ပါရှိခဲ့ပါသည်။


၅။ အဆိုပါ နှစ်ဘက်ဖြေရှင်းချက်များအပေါ် သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့မှ အဓိကဖြေရှင်းရန် လက်ခံစဉ်းစားရမည့်အချက်ကို စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် တိုင်ကြားခံရသူ ဦးကိုကို၏ တင်ပြချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်းဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းအရ လည်းကောင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီနှင့် သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့တို့၏ သဘောတူညီမှုအရ ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၁၈) အရလည်းကောင်း၊ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ နည်းဥပဒေအခန်း (၃) ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် လည်းကောင်း ညီညွတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ဦးမြတ်ခိုင်၏ တိုင်ကြားမှုအား လက်မခံနိုင်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး အဖွဲ့ဝင်အားလုံး၏ သဘောဆန္ဒအရ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။

သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.