အကူအညီပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

ပြည်တွင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ၊

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.