မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂/၂၀၁၈

 

မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ

အမှတ် (၁၃၆၊ ၁၃၈)၊(A+B) ၊ ၃၅လမ်း(လယ်) ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ။

ဖုန်း- ၀၉ ၄၄၈၀၂၆၃၂၆

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                       ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၄) ရက်၊ တနင်္လာနေ့

၁။ ဦးသက်နိုင်ဦး (အယ်ဒီတာချုပ်) ‘ရှု၊ထောင့်’ မှုခင်းနှင့် သတင်းဂျာနယ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ (MCRA) ဗဟို သည် (၂၂.၅.၂၁၀၈) ရက်နေ့စွဲဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌထံသို့ လိပ်မူပြီး တိုင်ကြားစာ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။


၂။ ယင်းစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားသူ ဦးသက်နိုင်ဦး အနေဖြင့် (၃၁.၅.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသတင်း မီဒီယာကောင်စီသို့ လာရောက်ရန် (၂၈.၅.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် စာထုတ်၍ ဆင့်ခေါ်ချိန်းဆိုခဲ့ ပါသည်။


၃။ ဆင့်ခေါ်ချိန်းဆိုခဲ့သည့်နေ့တွင် ဦးသက်နိုင်ဦးအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင် လာရောက်ခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကိုသာ စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေဖြင့် လူကိုယ်တိုင်
လာရောက်ရန် ယင်းကိုယ်စားလှယ်မှ တစ်ဆင့် ထပ်မံ ဆင့်ခေါ်ခဲ့ရာ ယနေ့ထိ လာရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။


၄။ ဦးသက်နိုင်ဦး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ မှုခင်းသတင်းထောက်များအသင်း (MCRA) သည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ၉(ဈ) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ
ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းအချက်များဖြစ်သည့် ၈-၁ ၊ ၂၁-၁၊ ၂၁-၂ တို့ကို လိုက်နာခြင်းမရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့် တိုင်ကြားမှုများ ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းရေးကော်မတီက စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။


၅။ ထို့ကြောင့် ဦးသက်နိုင်ဦးအပါအဝင် ၎င်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ မှုခင်းသတင်းထောက် များအသင်း (MCRA) သည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းများကို
လေးစားလိုက်နာခြင်း မရှိသော အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာ နည်းဥပဒေ ၃၈ (ဆ)၊ ၄၀ တို့အရ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါသည်။


                                                                                                                                                                                                                          မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.