“သတင်းအတု/ အယောင်များ၊ သတင်းမှားများ နှင့် သတင်းခိုးကူးနေသည့် အွန်လိုင်း ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ပေ့ချ်များအား ကြေညာခြင်း ”


 ၁။        မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၂) ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၇/ ၂၀၁၉) အရ သတင်းခိုးကူးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။         ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၃၀) ရက်နေ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သော မီဒီယာ ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တတိယအကြိမ် မဏ္ဍိုင် (၄) ရပ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်
သဘော တူညီချက် (၁၃) ချက်မှ အမှတ်စဉ် (၁၀) တွင်
သတင်းအတု/အယောင်များ၊ သတင်းမှားများ ရေးသား ဖြန့်ဖြူးနေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ဖော်ထုတ်ပြီး
ပြည်သူလူထုသို့အသိပေးဖြန့်ဝေသွားရန်
ဟု ပါရှိသည်။

၃။        မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေဖြင့် အဘက်ဘက်မှ စိစစ်ပြီးနောက် သတင်းခိုးယူနေသည့် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေ့ချ်များ၏ အမည်စာရင်းအား ထပ်မံ ကြေညာလိုက်ပါသည်။
သတင်းခိုးကူးသည့် အွန်လိုင်းဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေ့ချ်များကိုလည်း ဆက်လက်ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။

 မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ

 

No Name Facebook Page Link News Linked Website Like Website
Link Acitve Status
Contact Number Described
Website
and
Facebook Page Link Stauts
Remark
1 PNCS https://www.facebook.com/pncsmyanmar/
?__tn__=kC-y.g&eid=ARBsaDAGljsqlCc91
PaQ3ko_7fQ1ibk_CE6CdEoDaCcYjY
Fe1NOal87f4iGxn0aQl1sTjHhf9s2MEh-4&hc
_ref=ARRN2oNvX0MLLG6ksPBwP_a
OHmUXpoJYDaIc3T56yz
AehFf0QqkMxtB6SbmwQNGnIy0&fref=nf
  84752     977773467    အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
2 Barnyar Barnyar New    https://barnyarbarnyar.com/          အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
3 Myitter    https://myitter.net/          အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
4 ETS - Every Time Story https://www.facebook.com/everytimestory/  https://www.everytimestory.com/ 161487     +66 35 224 578    အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများထုတ်လွှင့်
သည်။
5 ONLINE LAWKA   https://www.onlinelawka.com/           အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
6 Thazin Media https://www.facebook.com/Thazin-Media-351
220255435440/

 https://thazinmedia.com/

         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
7 Myanmar News Team https://www.facebook.com/mmnewsteam/  https://www.myanmarnewsteam.com/ 2542     09 782 423212    အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
8 May Yu News https://www.facebook.com/May-Yu-News-100
105071433262/
  19675     09 791 431631    အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
9 Shwe yaung Lan https://www.facebook.com/Shwe-Yaung-Lan-
2136880959868692/
https://shweyaunglan.com/  102374     09 799 695046    အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
10 E.T.S Every Time Story https://www.facebook.com/etsburmese/ https://www.everytimestory.com/ 59384         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများထုတ်လွှင့်
သည်။
11  စွယ်စုံသတင်းထူးများ https://www.facebook.com/swelsonenews3/  https://topmmnews.com/ http://mmtimespecialnews.com/ 674126         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများထုတ်လွှင့်
သည်။
12 Knowledge Village KV https://www.facebook.com/knowledgevillage
.commm/
 https://myitter.net/ 1537519     092 57 7737895   အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းတု၊ သတင်းမှားများ ဦးတည်ဖြန့်ချိသည်။ 
13 VPS - MCKZONE   https://mckzonecelebrity.com/            အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများထုတ်လွှင့်သည်။
14 Myanmar International Breaking News https://www.facebook.com/MMIBNews/   79259     +66 63 268 2172    အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။
15 Myanmar Express https://www.facebook.com/mmnewsreport
/?ref=search
&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=
ARBj0swdXegQY-g4GJ1nyH0Ci3oQOH
7V1sPwi9SXbXdr6JEYhRVY
EwXJ_sUYowE7OLZXt1pofgrV5abQ
http://trend.lwinpyin.com/ 1322222         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများထုတ်လွှင့်သည်။ Website နှစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
16 Focus Myanmar https://www.facebook.com/focusmyanmar
/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=
ARDrgKokhuEe-9SN-vUVoHtFcn58UIuNgG3
nO94_Un5V6DYFjbv8KFrB4TpAbeho2
r5umPQmLfreSznJ
 http://trend.lwinpyin.com/ 1322222         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများထုတ်လွှင့်သည်။ Website နှစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
17 RAZZWIRE    https://razzwire.net/          အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများထုတ်လွှင့်သည်။
18 မန္တလေးသတင်းအကုန်သိရန် https://www.facebook.com/%E1%80%99%
E1%82%8F%E1%81%B2%E1%80%B1%E1%
80%9C%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%
90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%
E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%AF%E1%
80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%
AD%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9-
707003139377828/?ref=search&__tn__=%2
Cd%2CP-R&eid=ARDKLstztcwkpXOKH
UlokKDxVDagPzDl1GUEu5aMRj5NWEzSqsg
vQ-hPgQigCNKylUpMKmzyVCkvJACX
  203930         သူခိုးမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ သတင်းများကို ပြန်လည်မျှဝေသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများလည်းတင်သည်။
19 MM Affairs and news https://www.facebook.com/MM-Affairs-and-
news-2360575094182481/?ref=search&__
tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDMZwvDCy-2h3W6bbH9BofBG1LTXBz0mBDvHpfXTjGFh
rkDpiZY4fRhu_E0NcQopw3UxgwFajC-geGP
  66         သူခိုးမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ သတင်းများကို ပြန်လည်မျှဝေသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများလည်းတင်သည်။
20 Kalaykalar    https://kalaykalar.com/          
21 Nobel Online Service & General Bussiness

https://www.facebook.com/NobelOnline
ServiceGeneral/?ref=search&__tn__=

%2Cd%2CP-R&eid=ARAL6U84Labp-qqYW52QMrztrWVz2uE67_RXpX7-Zsese8Ua24mdYvGFTbvGjl-IglW32PCa
xskPEA32

  95872         သူခိုးမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ သတင်းများကို ပြန်လည်မျှဝေသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများလည်းတင်သည်။
22 MM Live News    https://mmlivenews.com/          အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများတင်သည်။
23 မွန်ကရင် ပြည်သူ့မီဒီယာ https://www.facebook.com/8521714815
75832/posts/2539622362830727/
  195448         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောသတင်းများတင်သည်။
24 K Media   http://www.kalawnaryisin.com/         သတင်းမှားများ ဖေါ်ပြနေသည့် သတင်းဝက်ဆိုက်
25 Myanmar Daily News https://www.facebook.com/Myanmar-
Daily-News-1642532896058422/
www.chitsakar.com          သတင်းမှားများ ခိုးယူသည့် သတင်းများ ဖေါ်ပြနေသည့် ဝက်ဆိုက်
26  Search Myanmar www.facebook.com/smnewsmm            corona virus နှင့်ပတ်သက်သည်
သတင်းမှားများ ဖေါ်ပြခြင်း၊ အခြားသတင်းဌာနများမှ သတင်းများခိုးယူခြင်း
27 Mandalay Daily https://www.facebook.com/Myanmar
-Daily-News-1642532896058422/
 https://www.chitsakar.com/ 8272         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောလုပ်ကြံသတင်းများတင်သည်။
28 KBZ media https://www.facebook.com/kanbawz
amedia/
https://www.kbzmedia.com/  23212     09 798 877667    အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောလုပ်ကြံသတင်းများတင်သည်။
29 Forward Media Group https://www.facebook.com/Forward-
media-group-101780997867502/
  7279         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ ပုံဖျက်ထားသောလုပ်ကြံသတင်းများတင်သည်။
30 ရွှေမြန်မာ - နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတစွယ်စုံ https://www.facebook.com/NaytSinThadinThuTaSweSone/   1193580         အခြားမီဒီယာများမှ သတင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ မူလပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲ ခိုးယူဖော်ပြသည်။ အတင်းအဖျင်းများ ကူးယူဖော်ပြသည်။ (၂၀၁၆ သြဂုတ် ၅ ရက်တွင် မောင်လှမျိုး - ချင်းချောင်းခြံ အမည်ဖြင့် page စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၈ တွင် မောင်လှမျိုး - ချင်းချောင်းခြံ နေ့စဉ်သတင်းနှင့် သုတစွယ်စုံဟုအမည်ပြောင်းသည်။ ၂၀၁၈ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၅ ရက်တွင် နေ့စဉ်သတင်းနှင့် သုတစွယ်စုံဟုအမည်ပြောင်းသည်။ ၂၀၁၈ ဧပြီ ၂၅ တွင် ရွှေမြန်မာ - နေ့စဉ်သတင်းနှင့် သုတစွယ်စုံဟုအမည်ပြောင်းသည်။

 

 

 

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.