ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း) အပေါ်
                                                                                                          မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏
                                                                                                              သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၃/၂၀၂၁

                                                                                                   ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၃) ရက်၊ စနေနေ့။

 

                ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း) ထွက်ရှိလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

                အဆိုပါမူကြမ်းတွင် ပါဝင်သည့်အချက်များသည် အများပြည်သူ၏ အွန်လိုင်းပေါ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ အချက်အလက်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံပိုင်ခွင့် အစရှိသည့် အခွင့်အရေးများအပြင်၊
အခြေခံအကျဆုံးသော ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ရေးသားမှု တို့ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေမည့်အကြောင်းအရာများ၊ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် သတင်းမီဒီယာများ လွတ်လပ်စွာ သတင်း
ရေးသားတင်ဆက်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ သတင်းလုံခြုံခြင်းတို့အပေါ်တွင်လည်း၊ ဟန့်တားထားမှုများ ပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

                မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ အခန်း(၂)၊ ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ် သည့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ရေးသား
ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခွင့်ရှိသည့် သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များ အပြည့်အဝရရှိစေရန်၊ နိုင်ငံသားတိုင်း၏ သတင်းသိပိုင်ခွင့်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်တို့ကို
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် တာဝန်ရှိပါသည်။

             ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြေညာစာတမ်း အပိုဒ် (၁၉)၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၃၅၄ ခ) တို့အရ လူတိုင်းသည် မိမိ၏ယုံကြည်ချက်၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်
ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသား ဖြန့်ဝေခွင့် ရှိပါသည်။

              သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း) သည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်နေခြင်း၊ သတင်းမီဒီယာဥပဒေတွင်ပါရှိသည့် ဒီမိုကရေစီနှင့်လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားမှု၊
သတင်းဖော်ပြမှုတို့အပေါ်တွင် အဟန့်အတားဖြစ်စေခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပါဥပဒေ(မူကြမ်း) ကို ပြဌာန်းရန် မသင့်ပါကြောင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ပါသည်။

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ

13 feb 21 sm3 2021 

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.