မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏
                                                                                                              သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂/၂၀၂၁

                                                                                                   ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက်၊ စနေနေ့။

 

               မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်‌နေ့က ပြဌာန်းခဲ့သည့် သတင်းမီဒီယာဥပဒေအရ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ ဥပဒေပညာရှင်
စသည့်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ရွေးချယ်ပေးလိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဒီမိုကရေစီ နည်းကျကျ ဖွဲ့စည်းထားသည့် လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

                မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၂) အရ စာနယ်ဇင်းသမား များနှင့်ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု လည်းဖြစ်ပါသည်။

                မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ အခန်း(၂)၊ ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ရေးသား
ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခွင့်ရှိသည့် သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းသည် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်အဖြစ် ပီပြင်စွာရပ်တည်နိုင်စေရန်၊ သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များ
အပြည့်အဝရရှိစေရန်၊ နိုင်ငံသားတိုင်း၏ သတင်းသိပိုင်ခွင့်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊ သတင်းမီဒီယာတစ်ခုခုတွင် ရေးသားဖော်ပြထုတ်လွှင့်မှု တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ တိုင်ကြားချက်၊ အငြင်းပွားချက်
များကို နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းသော နည်းလမ်းဖြင့် ကြေအေးပြေငြိမ်းစေရန်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

               ထို့အတူ သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ (၄) ပါ " ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေး ဆိုင်ရာတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်၊ ထောက်ပြ၊
အကြံပြုရေးသားခွင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားတိုင်း သိခွင့်ရှိသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် သဘောထားအမြင်များကို ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနှင့်အညီ စုံစမ်း၊ ဖော်ထုတ်ရေးသားခွင့်နှင့် သတင်း ထုတ်လွှင့်ခွင့်တို့ရှိသည်။
နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဖော်ထုတ် ရေးသားခွင့်ရှိသည် " ဆိုသည့် သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

             ယခုလတ်တလော နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းသမားများ သတင်းရယူရာတွင် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများက အချို့သောသတင်းသမားများအား နောက်ယောင်ခံ လိုက်ခြင်း၊
တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း၊ ခေါ်ယူ သတိပေးခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီသို့ အသိပေး အကြောင်း ကြားခြင်းများအရ သိရှိရသည်။

            ထို့အတူ သတင်းရေးသားထုတ်လွှင့်ရာတွင်လည်း တားဆီးပိတ်ပင်ထားမှုများကို တွေ့ရှိနေရ ပါသည်။ ဥပမာဖြင့် DVB, Mizzima သတင်းဌာန နှင့် အက်ဖ်အမ်ရေဒီယိုအချို့တို့၏ လေလှိုင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်းများကို
ပိတ်ပင်ခံထားရခြင်း၊ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများ ပိတ်ပင်တားဆီးခံထား ရသည့်အတွက် သတင်းများတင်ဆက်ခွင့်မရခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

            ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြေညာစာတမ်း အပိုဒ်(၁၉)၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ(၃၅၄ ခ) တို့အရ လူတိုင်းသည် မိမိ၏ ယုံကြည်ချက်၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခွင့်၊
ရေးသား ဖြန့်ဝေခွင့်ရှိပါသည်။ သတင်းမီဒီယာဥပဒေအရလည်း သတင်းမီဒီယာသမားများသည် လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူ ရေးသားဖော်ပြခွင့်ရှိပါသည်။

          ထို့သို့သတင်းမီဒီယာများ သတင်းရယူ ရေးသားဖော်ပြတင်ဆက်မှုများအပေါ် တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်း နှောက်ယှက် ဟန့်တားခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း စသည့် လုပ်ရပ်များသည် ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ
ကြေညာစာတမ်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ သတင်းမီဒီယာဥပဒေတို့ကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ လေးစား လိုက်နာမှု မရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

         ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေဖြင့် ထိုလုပ်ရပ်များအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပါကြောင်းနှင့် ထိုဖြစ်စဉ်များအတွက် လက်ရှိအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် အမြန်ဆုံး ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

        သတင်းမီဒီယာနည်းဥပဒေ ပုဒ်မ - ၂၀ (ဂ) တွင် “ သတင်းမီဒီယာသမားများ၏ ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက စွက်ဖက် နှောင့်ယှက်
ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ပါက အဆိုပါပြုမူမှုကို အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ” ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

       သိုဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေအရ ဒီမိုကရေစီ နည်းကျကျဖွဲ့စည်းထားသည့် လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် မည်သည့်
အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လွှမ်းမိုးခြင်း၊ သြဇာခံခြင်း ပြုလုပ်သွားမည်မဟုတ်ဘဲ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပါအတိုင်း အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ပါသည်။

 

                                                                                                                                                                                                                      မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ

 

6Feb21 01

6Feb21 02

 

 

 

 

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.