အငြင်းပွားမှုနှင့် တိုင်ကြားမှုများ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း တိုင်ကြားသော အမှုများ

စဉ်    နေ့စွဲ စာ၀င်အမှတ် တိုင်ကြားသူလုပ်ငန်း/အဖွဲ့အစည်း အငြင်းပွားမှု/တိုင်ကြားသူအကြောင်းအရာ တိုင်ကြားခံရသူ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်မှု
 ၁    ၅.၆.၁၇  ကစဝ-၄၀/၁၇   ဦးအုန်းကြိုင်  
ရဲသတင်းပေး မလုပ်ရဟူသည့်
သတင်းစာ ကျင့်ဝတ်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပြီး
မမှန်မကန်သော လုပ်ရပ်များဖြင့် ပြည်သူအား
စိတ်ဆင်းရဲအောင် ပြုလုပ်နေသော
မြန်မာနိုင်ငံ မှုခင်း သတင်းထောက်များ အဖွဲ့ဝင်
(မှုခင်းရှုထောင့်ဂျာနယ် သတင်းထောက်) တို့အား
အရေးယူပေးပါရန် တိုင်ကြားခြင်း။

    ကောင်စီသို့ မိတ္ထူကို ပေးပို့ခြင်းဖြစ်၍ ရုံးလက်ခံအဖြစ်သာ ထားရှိသည်။
 ၂   ၆.၆.၁၇  ကစဝ-၄၂/၁၇  ဦးစန်းလွင် ၊ ဦးရန်နိုင်အောင်
(ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

 
   မီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့် ညီညွတ်ခြင်း မရှိသော
အနီရောင်မှုခင်း သတင်းထောက်အား
အရေးုယူပေးပါရန် တိုင်ကြားခြင်း။

 

     စာလက်ခံ ရရှိကြောင်း တိုင်ကြားသူထံ အကြောင်း ပြန်စာပေးပို့ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၈.၆.၁၇ ကစဝ-၄၃/၁၇

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ၊
တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

 The LadiesNews  
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး၊
တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

 

    

တပ်မတော်လေယာဉ် (Y8) ပျောက်ဆုံးမှုတွင်
သတင်းမှားများ ဖော်ပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍
ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင််ပါရန် အကြောင်းကြားခြင်း။   

Y8 တပ်မတော် လေယာဉ် ပျောက်ဆုံးသတင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ တပ်မတော်နှင့် အများပြည်သူသို့
တောင်းပန်ခြင်း။      

 တပ်မတော် လေယာဉ် (Y-8) ပျောက်ဆုံးမှုတွင်
သတင်းမှားများ ဖော်ပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍
ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြငး်ကိစ္စ။

 

 The Ladies News    တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင််ကြားခံရသူ နှစ်ဘက်တို့အား ကောင်စီမှ
ကြားဝင် ညှိနှိုင်းပေး၍ နှစ်ဘက်ကြေအေး ပြေလည်သွားခဲ့ပါသည်။
၁၂.၁.၁၇ ကစဝ-၄၄/၁၇  စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊
သတင်းစာဆရာအသင်း

 

    အယူခံစာ တင်သွင်းနိုင်ရန် အကြောင်းကြားခြင်း။

 

    MJA (မကွေး) မှ ဒေါ်ဥမ္မာခင် အားပေးပို့သည့် စာကို ကောင်စီသို့
အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ခြင်းဖြစ်၍ ရုံးလက်ခံအဖြစ်သာ ထားရှိသည်။
၉.၆.၁၇ ကစဝ-၄၅/၁၇

နေခြည် (မကွေး)၊ ဥက္ကဌ၊
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း၊
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး  

  

  ၆၆ (ဃ) နှင့် အမှု ဖွင့်ခဲ့သည့်အပေါ် မှားယွင်းမှုနှင့်
အမှု ပိတ်သိမ်းကြောင်း အသိပေး တင်ပြခြင်း။

 

    ကောင်စီသို့ နေခြည်မကွေးမှ ၎င်းအား ၆၆(ဃ)ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားမှုအား
မကွေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ မှားယွင်မှှုနှင့် ပိတ်သိမ်းသွားကြောင်း အသိပေးစာဖြစ်သဖြင့်
ရုံးလက်ခံအဖြစ်သာ ထားရှိသည်။

 ၁၉.၆.၁၇

၂၀.၆.၁၇

ကစဝ-၄၆/၁၇

 တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး၊
တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့

7Day Daily

 

  

7Day Daily (၇ရက်နေ့စဉ်သတင်းစာ) တွင်
သတင်း မှားယွင်းဖော်ပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်း
ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားခြင်း။          

   ပြင်ဆင်ချက်ပေးပို့ခြင်း။    

 

 7Day Daily သတင္းစာ    တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင််ကြားခံရသူ နှစ်ဘက်တို့အား ကောင်စီမှ
ကြားဝင် ညှိနှိုင်းပေး၍ နှစ်ဘက်ကြေအေး ပြေလည် သွားခဲ့ပါသည်။

၂၁.၆.၁၇

၂၂.၆.၁၇

ကစဝ-၄၈/၁၇   ထွန်း (နေပြည်တော်)  ကြားဝင် ညှိနှိုင်းပေးပါရန် တင်ပြခြင်း။      သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅အရ   နစ်နာသော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်မှ
တိုင်ကြားမှသာ ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းနိုင်မည်  ဖြစ်သောကြောင့် ကြားဝင်ပေးရန်
တင်ပြသူအား အကြောင်းပြန်စာ ပေးပို့ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။ တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင််ကြားခံရသူ နှစ်ဘက်တို့အား ကောင်စီမှ
ကြားဝင် ညှိနှိုင်းပေး၍ နှစ်ဘက်ကြေအေး ပြေလည် သွားခဲ့ပါသည်။
၂၀.၆.၁၇ ကစဝ-၄၉/၁၇   ဦးမျိုးမြင့်

   

   ၃-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ကန့်ဘလူမြို့နယ် အတွင်း
ဖြစ်ပွားသော ကိစ္စရပ် ဖြစ်ရပ်မှန် တင်ပြခြင်း။

 

    သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေအရ အကျုံးမဝင် ပါသဖြင့်
တိုင်ကြားသူထံ အကြောင်းပြန် စာပေးပို့သည်။
၂၇.၆.၁၇ ကစဝ-၅၀/၁၇  ဦးကျော်စွာမိုး ၊ အယ်ဒီတာ၊
ဧရာဝတီသတင်းဌာန (အင်္ဂလိ်ပ်ပိုင််း)

 

     ဧရာဝတီ သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်အား တပ်မတော်မှ
ထိန်းသိမ်းထားခြင်းအား ညှိနှိုင်းပေးပါရန်။

     တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ
ဒုတိယ ဥက္ကဌက ၂၆.၆.၁၇ ရက်နေ့တွင် မေတ္တာရပ်ခံစာ ပေးပို့သည်။
၁၀

  ၂၇.၆.၁၇          

                    ကစဝ-၅၁/၁၇

 ဦးအေးချမ်းနိုင်၊ DVB သတင်းဌာန၊
အယ်ဒီတာချုပ်

 

    DVB သတင်းဌာန သတင်းထောက်၂ဦး
အဖမ်းခံရသည့်ကိစ္စ။

 

     တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ
ဒုတိယ ဥက္ကဌက ၂၆.၆.၁၇ ရက်နေ့တွင် မေတ္တာရပ်ခံစာ ပေးပို့သည်။

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.