ပုံစံ(က)

သတင်းအချက်အလက် ရယူခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာ

[ နည်းဥပဒေ၃၁(ဂ)]

 

သို့

          ----------------------

          ---------------------- ဌာန/ လုပ်ငန်း/ အဖွဲ့အစည်း

 

၁။       ကျွန်တော်/ ကျွန်မသည် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များကိုတိကျစွာဖြင့် အသေးစိတ် သိလိုပါသည်-

          (က)    -----------------------------------------------------------------------------------------------------၊

          (ခ)     ----------------------------------------------------------------------------------------------------၊

          (ဂ)     ----------------------------------------------------------------------------------------------------။

 

၂။       အကယ်၍ အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် မိတ္ထူ ကူးယူရန် ကုန်ကျစရိတ်များ ရှိပါက သတင်းအချက်အလက်ကို မရှာဖွေမီ ကျွန်တော်/ကျွန်မထံ အသိပေးစေလိုပါသည်။

၃။       ကျွန်တော်/ကျွန်မတောင်းဆိုသော သတင်းအချက်အလက်တချို့ (သို့မဟုတ်) အားလုံးကိုပေးရန်အတွက် ငြင်းဆိုပါက မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် ဤသို့ငြင်းပယ်ရခြင်းကို အသေးစိတ် ဖော်ပြစေလိုပါသည်။

၄။       အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်အတွက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက ဖော်ပြပါ တယ်လီဖုန်းများ (အိမ်) (သို့) (ရုံးဖုန်း) များကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

 

 

 

လေးစားစွာဖြင့်

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         လက်မှတ်--------------------------------------------

                                                                                                                                                                         အမည်-----------------------------------------------

                                                                                                                                                                        မှတ်ပုံတင်အမှတ်------------------

                                                                                                                                                                        အလုပ်အကိုင်/ရာထူး--------------------------------

                                                                                                                                                                        လုပ်ငန်းလိပ်စာ/ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ--------------

                                                                                                                                                                         -----------------------------------------------------

                                                                                                                                                                         ------------------------------------------------------

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် ၃၉၂ - ၃၉၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း -09448026326

အီးမေးလ် : [email protected]

ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုင်ရာများ

© 2016 mpc. All Rights Reserved.